<

วัดสระลงเรือ

posted on 03 May 2012 18:49 by thongthais directory Lifestyle, Travel, Diary

edit @ 3 May 2012 18:50:57 by Koungwhal

edit @ 3 May 2012 18:51:39 by Koungwhal

edit @ 4 May 2012 14:52:35 by Koungwhal

edit @ 9 May 2012 15:28:15 by Koungwhal

Comment

Comment:

Tweet

วัดสระลงเรืออยู่ที่ อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปตามถนนมาลัยแมนผ่านตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณแต่ไม่เข้าสองพี่น้อครับตรงไปตำบลทุ่งคอกแล้วมุ่งหน้าอำเภออู่ทอง จากทุ่งคอกถึงวัดประมาณ 30กิโลเมตรครับ ไปเยี่ยมชมกันนะครับ

#1 By Koungwhal on 2012-05-03 19:02