<

รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่1

posted on 02 Jul 2012 17:54 by thongthais directory Entertainment, Knowledge, Idea


 

คลิกลงที่หน้าภาพที่ต้องการจะอ่านภาพจะซูมให้อัตโนมัติเพื่อให้อ่านชัดเจนขึ้น เมื่ออ่านจบหน้าให้หมุนลูกกลิ้งที่เมาส์เพิ่อ่านหน้าถัดไปหรือย้อนกลับ เมืออ่านจบให้คลิกที่กากบาทที่มุมบนขวาของภาพเพื่อกลับหน้าเดิม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์ภาควิชาการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

edit @ 20 Jul 2012 12:48:56 by Koungwhal

Comment

Comment:

Tweet