<

หลายเดือนที่ผ่านมา พี่น้องร่วมชาติคงกระอักกระอ่วนเป็นอย่างมากกับสถานการณ์การเมืองของไทย
ความขัดแย้ง ที่ต้นตอมาจากการไม่เคารพ กติกา การไม่ยอมรับฉันทามติ การไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
การอยากได้ใคร่ดีในอำนาจ ที่มันแสนหอมหวาน เพราะอำนาจคือ ที่มาของผลประโยชน์ ชื่อเสียง เงินทอง
 
นี่จึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนการเมืองข้างถนน ไม่ว่าใครฝ่ายใด จะหยิบยกข้ออ้างอย่างใดก็ตาม แต่ความเป็นจริงก็คือ ล้มล้างกันทางการเมืองนั่นเอง สังคมไทยบอบช้ำมามากพอแล้วกับสภวะการเมืองอย่างนี้ เพราะกระทบกับวิถีชีวิตประจำวัน ปากท้อง หากินฝืดเคือง กระทบต่อสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก
 
ประชาชนคนไทย มักถูกกลุ่มผู้กระหายอำนาจ ช่วงชิงอำนาจ นำไปใช้แอบอ้างว่า เป็นความต้องการของประชาชน ที่จะต้องกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้นำกลุ่มม็อบแต่ละฝ่ายกล่าวอ้าง ทั้งที่ไม่เคยได้แสดงความต้องการของตนเอง และมอบฉันทานุมัติให้ใครออกไปกระทำเช่นนั้น
 
ในระบบรัฐสภาจะมีวิถีทางครรลองของระบอบอยู่แล้ว ว่าคนที่จะเข้ามาสวมอำนาจจะมาจากวิธีใด และอยู่ในอำนาจวาระละกี่ปี รวมถึงบอกวิธีออกจากอำนาจชัดเจน
 
ในระบอบประชาธิปไตยจะไม่มีคำว่า สูญญากาศเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด การเป็นสูญญากาศ จะเป็นวิธีการนอกรัฐธรรมนูญและนอกวิธีการประชาธิปไตยเท่านั้น ใครจะเห็นด้วยกับฝ่ายใด ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน ผมเคารพ แต่ก้ขอให้เคารพสิทธิเสรีภาพของพวกผมและคนอื่นๆด้วย ที่ต้องการมีชีวิตประจำวันแบบปกติสุข ต้องการออกจากบ้าน ไปทำงาน ใช้ถนนหนทาง ตามปกติสุขเสียที หยุดอ้างประชาชน หยุดอ้างสารพันมาสรรสร้างวาทะกรรมการเมือง เพื่อมาทำลายกัน เพราะนั่นแสดงออกให้เห็นว่าคุณไม่มีจิตสำนึกร่วมต่อสาธารณะชนที่แท้จริง

Comment

Comment:

Tweet