<

เรื่องของชนชั้น

posted on 15 Jan 2016 13:07 by thongthais directory Lifestyle, Knowledge, Idea

คนเรียนรัฐศาสตร์ก็คงคุ้นชินกับ ทฤษฎีชนชั้น (Elite Theory ) เป็นอย่างดี เขาบอกชัดเจนว่า ในสังคมโลกนี้มีคนอยู่เพียง 2 ชนชั้นเท่านั้นเองคือ

1. ชนชั้นปกครอง
2.ชนชั้นที่ถูกปกครอง

** ชนชั้นปกครองก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองเอาไว้ ให้อยู่ในชนชั้นปกครองตลอดไป**
**ส่วนชนชั้นที่ถูกปกครอง ก็พยายามทุกวิถีทางเช่นกันที่จะ ดีดตัวเองออกมาจากชนชั้นถูกปกครอง และยกฐานะทางสังคมชนชั้นตนเองเข้าไปอยู่ในสังคมชั้นปกครองให้ได้ เมื่อเป็นตามนี้ การปะทะทางสังคม การต่อสู้ทางสังคม มันจึงไม่เคยหยุดในทุกมุมโลก

Comment

Comment:

Tweet